انواع روش های برشکاری

برای تولید ورق برشی در این فرایند قسمت جلوی برش به منطقه بسیاری از فعالیت ها تبدیل می شود. گازی که از میان بریدگی عبور می کند نه تنها مذاب را به خارج از شیار نمی راند بلکه با آن واکنش می دهد. مقداری انرژی که از واکنش سوختن در این فرایند آزاد می شود متغیر و وابسته به جنس است. به عنوان مثال برای فولادها ۶۰ درصد، و برای مواد واکنش پذیری مانند تیتانیوم در حدود ۹۰ درصد است. از این رو سرعت برش در این روش برای تولید ورق برشی از حالت معمولی با گاز خنثی بیشتر است. البته شایان ذکر است استفاده از گاز اکسیژن برای همه مواد امکان پذیر نیست. به عنوان مثال در ورق تیتانیوم به دلیل افزایش بیش از حد انرژی ورودی به ورق عرض برش زیاد و سوختگی دیواره ها را در بر دارد. علاوه بر آن اکسیژن وجود بر روی لبه باعث ایجاد سختی و مستعد ترک برداشتن است. در صورتی که استفاده از گاز اکسیژن برای فولاد نرم سبب سیالیت مذاب و خروج راحت تر آن از شیار برش می شود.

در این روش پرتو لیزر یک تنش مکانیکی در محل برخورد با قطعه ایجاد می کند که سبب می شود ماده به صورت قابل کنترل در امتداد پرتو لیزر بشکند، جداسازی ماده توسط رشد ترک و در امتداد پرتو لیزر ایجاد می شود. پرتو برخوردی با قطعه در نقطه متمرکز سبب انبساط و ایجاد تنش های کششی می شود که این تنش ها با ایجاد یک تمرکز تنش در امتداد مسیر پرتو لیزر سبب شکست می شوند. انرژی مورد نیاز در این روش از سه روش قبلی ذکر شده کمتر است چون نیاز به ذوب یا تبخیر ماده نیست و همچنین در این روش سرعت برش بالاست و لبه های برش تیز و صاف ایجاد می شوند. موارد استفاده این روش در مواد ترد نظیر سرامیک ها، شیشه ها، سیلیکون ها و اکسید آلومینیم است.
در این روش از یک پالس بسیار کوتاه در حدود پیکو ثانیه با چگالی توان بسیار بالا در محدوده فرا بنفش استفاده می شود که سبب شکستن انرژی پیوند مواد می شود و آثار حرارتی بر جای نمی گذارد. انرژی هر فوتون در محدوده فرا بنفش ۹/۴ الکترون ولت است که این مقدار با انرژی پیوند بسیاری از مواد آلی برابری دارد. بنابراین با برخورد یک فوتون با یک پیوند آن پیوند از بین می برد و اگر تعداد فوتون های برخوردی به قطعه به تعداد پیوندهای ماده باشد می توان پدیده برش را بدون آثار حرارتی ایجاد کرد. حکاکی کردن حکاکی فرایندی است برای ایجاد خطی از حفره ها که می تواند عمیق یا سطحی باشد. در این روش از پالس ها با چگالی انرژی بالا برای برداشتن مواد به صورت بخار استفاده می شود.

پارامترهای موثر در برشکاری لیزر عوامل موثر برشکاری لیزر به چهار دسته تقسیم می شوند: خواص پرتو: قطر تمرکز، توان، پیوسته یا پالسی بودن، قطبش، طول موج خواص جابجایی: سرعت، موقعیت های کانونی خواص گاز: سرعت جت، موقعیت نازل، شکل و همراستایی، ترکیب گازها خواص مواد: مشخصات اپتیکی، مشخصات گرمایی در این فرایند قسمت جلوی برش به منطقه بسیاری از فعالیت ها تبدیل می شود. گازی که از میان بریدگی عبور می کند نه تنها مذاب را به خارج از شیار نمی راند بلکه با آن واکنش می دهد.


خدمات رایگان آهن آلات ترابی

درخواست پیش فاکتور و نرخ نامه لحظه ای آهن آلات