کرمان ، کمرندی شمالی ، بلوارقائم ، حدفاصل کوچه ۵ و۷، جاده شرف آباد ، کیلومتر ۱

هدف ما جلب رضایت شما عزیزان می باشد وفعالیت این مجموعه از همان ابتدا، همواره بر این اصل استوار بوده است.
کدپستی : ۷۶۱۴۹۵۵۳۳۵