تسمه
  • تسمه هایV شکل(ساده روکش دار)
  • تسمه های Vشکل(دنده)
  • تسمه های Vشکل (روکش دار اسپشیال)
  • تسمه های Vشکل (اسپشیال دنده ای)
  • تسمه های Vشکل ساده چندخطی
  • تسمه های Vشکل چندخطی دنده ای
  • تسمه های دورمتغیر صنعتی و کشاورزی
  • تسمه های شیاری (Poly V-Belts)
  • تسمه های شش گوش
  • تسمه های تایمینگ ماشینی و صنعتی

خدمات رایگان آهن آلات ترابی

درخواست پیش فاکتور و نرخ نامه لحظه ای آهن آلات