مهره
 • مهره شش گوش
 • مهره چهار گوش
 • مهره سر بسته (گنبدی)
 • مهره قفلی (کاسه نمدی)
 • مهره واشردار (فلنجی)
 • مهره چشمی
 • مهره ریلی
 • مهره خاردار
 • مهره خشکه
 • مهره خروسکی (بالدار)
 • مهره چاکنت
 • مهره چاکدار
 • مهره جوشی
 • مهره باریک
 • مهره کبریتی (شش پر عریض)
 • مهره تی
 • مهره پرچی

خدمات رایگان آهن آلات ترابی

درخواست پیش فاکتور و نرخ نامه لحظه ای آهن آلات